PROJEKTLEDELSE

Har du set projekter køre fuldstændig af sporet og ønsket, at det kunne gøres bedre?

Nogle gange sidder man med en følelse af, at et projekt er en elefant, man står overfor at spise!

Jeg har de rigtige redskaber til at skære den elefant i mindre bidder …

Et projekt defineres som værende rettet mod et fastlagt mål og som tidsbegrænset med et begrænset budget og begrænsede mængder af ressourceindsatser, f.eks. mennesker. 

Hvorfor vælge ekstern ledelse af et projekt?

Jo, et projekt kræver en særlig omtanke og planlægningsindsats for at løse den givne udfordring og nå de mål, der fastsættes under projektplanlægningen, og som skal indfris ved projektets afslutning.

Et projekt er ‘unikt’ i modsætning til drift.

Helt kort så kan man sige, at projektledelse er opgaven og ansvaret for at planlægge, budgettere og håndtere en mængde ressourcer frem mod et mål.

I formålet beskrives der, hvorfor projektet ønskes gennemført. Det ligger i projektets natur, at det skaber forandring.

Ofte er et projekt komplekst og der er behov for en projektleder med mange kompetencer, f.eks. kommunikation, som kan gå ind i tværorganisatorisk samarbejde.

Verden er uforudsigelig

Som projektleder overdrages man ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål; og at være klar til at alt det uforudsete sker, når vi implementerer vores plan i praksis.

Helt grundlæggende handler det om at stykke en proces sammen fra start til slut, så effekten af det enkelte projekt sikres.

Hvad vi vil frembringe?

Målsætning er en vigtig del af forberedelsesfasen til ethvert projekt. Uden mål – ingen retning!

Når et projekt kører af sporet, så er det næsten altid fordi, der er uklarhed om målsætningen.

Målet med projektledelse er at undgå feberredning og ad-hoc løsninger. Et stærkt projekt sikrer, at alle kender retningen, så I kommer mest effektivt i mål.

Undervejs kan projektet have nogle delmål, som vil lette den mere detaljerede styring. Disse delmål kaldes for milepæle.

Ved at dele projektet op i en række etaper, så bliver arbejdet i den enkelte del for det første mere overskueligt. Men samtidig sætter vi nogle punkter op undervejs, hvor vi stopper op og kritisk vurderer, om vi stadigvæk er på rette vej.

Under hele projektet styres der efter et eller flere projektmål.

Det, der investeres i at gøre det ordentligt, betaler sig selv tilbage mange gange, når projektet er sat i søen.


Det store forkromede overblik. Det er en projektleders kerneopgave!

Derunder ligger der masser af arbejde, men dybest set er en projektleder en facilitator, der skal sørge for:

 • at opgaven er klart defineret
 • at alle deltagere kender målet og retningen
 • at der er klar og tydelig kommunikation undervejs
 • at eventuelle forhindringer bliver adresseret og løst undervejs
 • at der overvejes utraditionelle løsninger på problemer

Projektlederen har hele tiden øjet på målet og er klar til at agere sådan, at målet nås på den bedst mulige måde.


Ansvarsområder for projektleder

 1. Projektbeskrivelsen
 2. Planlægning af projektet
 3. Lede og motivere medarbejdere i projektarbejdet
 4. Samle og sammensætte en optimal projektgruppe (eller optimere den, der er)
 5. Rapportere til ledelse
 6. Sikre fremskridt i projektet
 7. Holde projektet på sporet (og gribe ind, hvis det begynder at gå galt)
 8. Sikre en god informativ kommunikation til alle parter i projektet
 9. Løbende opfølgning
 10. Få projektet helskindet i mål

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du sidder med et projekt, men mangler en projektleder. Vi kan mødes til en uforpligtende snak …

Bjørg

 


Design manual

MARKEDSFØRING: DESIGN MANUAL - Ø LIV VISUELT VÆRKSTED

Fotografering

MARKEDSFØRING: STEMNINGSSKABENDE BILLEDER SÆLGER DINE PRODUKTER

WebDESIGN

MARKEDSFØRING: WEBDESIGN - Ø LIV VISUELT VÆRKSTED

TRYKSAGER

MARKEDSFØRING: WEBDESIGN -TRYKSAGER - Ø LIV VISUELT VÆRKSTED

Social Media Management

MARKEDSFØRING: SOCIAL MEDIA MANAGEMENT - Ø LIV VISUELT VÆRKSTED

IVÆRKSÆTTER

MARKEDSFØRING: IVÆRKSÆTTER - Ø LIV VIRTUELT VÆRKSTED


Kontakt mig – så får vi i første omgang en uforpligtende snak om, hvad jeg kan tilbyde dig i din virksomhed.


TILBAGE TIL FORSIDEN - VISUELT VÆRKSTED


©Ø LIV

Visuelt Værksted | Lilletorv Ærø ApS

Bjørg Kiær | @visueltvaerksted